BPRTI - för restaurang

Babs Paylink Restaurant Terminal Interface

Restaurangterminal med WiFi anslutning till restaurangsystemet

BPRTI är liksom BPTI implementerat som en ActiveX. Det är en In Proc Server och blir en del av kassasystemet. Den har endast fyra metoder att anropa varav endast en används under tiden systemet är i drift.

BPRTI implementerar en TCP/IP server mot en eller flera terminaler och konverterar terminalens meddelanden till enkla XML meddelanden som vidarebefordras till kassasystemet via ett event. Svaret från kassasystemet skickas via ett metodanrop med XML datat som enda argument. BPRTI tar hand om flera samtidiga anrop från flera terminaler, men kassan får bara ett meddelande i taget. Eventuellt köat meddelande ges inte till kassaapplikationen förrän den har klarat av det första eventet med meddelande.

Terminalen kommunicerar via WLAN där den lokala miljön bestämmer antalet accesspunkter. Terminalen byter själv accesspunkt när den behöver och på rimlig tid, men accesspunkterna skall sättas till olika kanaler och helst inte kanaler som ligger intill varandra. Rekommenderat är att nätverket skall ha WPA2 kryptering och dolt SSID (nätverks namn).

Accesspunkt-en/-erna skall hantera 802.11 b/g.

Glöm inte att registrera rti.dll med regsvr32. Kom ihåg att på en 64-bitars maskin ska \windows\sysWOW64\regsvr32 användas.

Senaste version


Hämta version 1.2.1.38 av rti.dll

MD5: rti.dll:
c0a699610fe3ffe8908344eb0cf04e2b

Förändringar:

 • Löser synkroniserings bug när flera terminaler samtidigt avslutade notor.

Tidigare version


Hämta version 1.2.1.37 av rti.dll

MD5: rti.dll:
03edb469f0fa4101be2a683f11a6b03d

Förändringar:

 • Ny terminalversion kräver nya fält i svaren tillbaka till terminalen.

Hämta version 1.2.1.32 av rti.dll

MD5: zip file: 
a6a7f6a5f06b5483b7cec45ecfe557e6

MD5: rti.dll:
e6048ebe7ed06777a2a4656f3a07136f

Förändringar:

 • Bugg rättat som orsakade att RTI stannade då tråden gick igång direkt innan allt var initierat.
 • Ny implementationsklass RTI_2 som ger ett fel om rti servern inte kan starta. (RTI_1 går fortfarande utmärkt att använda).
 • Möjlighet att använda en annan port som rti skall lyssna på.
 • Loggfilsstorlek är normalt 3MB.

Hämta version 1.2.0.23 av rti.dll

MD5: zip file: 
8378af1b434151b8615bec2c912fed88

MD5: rti.dll:
81469c5125d7539c5ae4013bc76ba763

Förändringar:

 • Changed logic for queue of terminal requests when slow responses.
 • Improved logfile for readability.
 • Increased timer waiting for response. Let the terminal timeout first.  

Hämta version av rti.dll rti-1_1_0_21.zip

MD5: zip file: 
3678c0d0edd0ff1423bc28ef968fe270

MD5: rti.dll:
c79b0a2b3edfc3e94d7204845e5eb7f7

Förändringar:

 • Does not require special key field from terminal.

Hämta version av rti.dll rti-1_1_0_20.zip

MD5: zip file:
f302e47323382cc4aa24f2d49dd4bcd7

MD5: rti.dll:
5004f938492c97c26c5f66cf8d89dda0

Förändringar:

 • Better readable logfile.
 • Built with a new development platform but should not have an impact on the user experience.

Tidigare versioner


Hämta version av rti.dll rti-1_0_8_59.zip

MD5: zip file:
b9ed3320c46191764b72ec5b5d43889d

MD5: rti.dll:
8941bb82568cef270308885e1f90b9bd

Förändringar:

 • Bug in terminal causing table id not to be sent when closing table has been solved in rti.dll, using the last id sent from the specific terminal.

Hämta version av rti.dll rti-1_0_8_51.zip

MD5: zip file:
1416087d30a284e833136d679997ce3a

MD5: rti.dll:
b42ef5d4ea4171960f24232d841dbea9

Förändringar:

 • Changed protocol usage between terminal and BPRTI. ACK is sent incase response from ECR takes time. The ECR response was earlier used for ACK and caused the terminal to disconnect if it took time.

Hämta version av rti.dll rti-1_0_7_49.zip

MD5: zip file:
c5144f2f07ab3d380476c374a9eea29f

MD5: rti.dll:
41498c6607961a6ce1903bdabd6fc9da

Förändringar:

 • Possibility to format texts in elements header and footer in message getTableReceipt response.

Hämta version av rti.dll rti-1_0_6_45.zip

MD5: zip file:
424c587ebbd80da6d72a1fda211613b5

MD5: rti.dll:
bae887a4183d90e9ebf61a82b93ca5bc

Förändringar:

 • Changed XML parser to get rid of dependency to obsolete msxml2.dll library
 • Correction for picking up RRN from customer card receipt data.
 • Possibility to recalculate total amount of getTableResonseReceipt by setting a variable in registry.

Hämta version av rti.dll rti-1_0_5_32.zip

MD5: zip file:
80d19c5edb1fde78e5b8b0f687169616

MD5: rti.dll:
14b6080e0a203eb85d9dcf6239b2e117

Förändringar:

 • A small fix in server thread that earlier could cause a never ending cpu consuming loop.

Hämta version av rti.dll rti-1_0_4_32.zip

MD5: zip file:
8345011a416bebcbe15224e6fb36abfd

MD5: rti.dll:
3010fb8a9abf3733ad84336ac78d054e

Förändringar:

 • Response to reversTable was not sent to terminal in previous version but is now fixed.

Hämta version av rti.dll rti-1_0_3_27.zip

MD5: zip file:
4383dfc408ace96f00997bccae12c07a

MD5: rti.dll:
24ce0463a095c3d1f4831cb2c8d1d449

Förändringar:

 • chashback och extra finns nu med i updateTable receipt-elementet, men bara om värdet är skilt från "0".
 • i updateTable och receipt elementet är amount och extra utan inledande nollor.

Hämta rti-1_0_2_25.zip med rti.dll

MD5: zip file:
b61024504c60e7f557b6b132d0c7d796

MD5: rti.dll:
98a73275dddd99ae5e271a465f301eb0 

 

Keep it simple!